FAQ

Czym jest System LoJack?

LoJack jest wyspecjalizowanym systemem radiowym, przeznaczonym specjalnie do lokalizacji i odzyskiwania skradzionych pojazdów. Zastosowana technologia i zasady funkcjonowania zostały całkowicie podporządkowane temu celowi. Dzięki temu System LoJack działa tam, gdzie nie działają inne systemy służące do monitorowania pojazdów w trakcie ich normalnej eksploatacji.

Jak działa System LoJack?

System składa się z nadajnika radiowego (zwanego Modułem LoJack) ukrytego w pojeździe, stacji bazowych oraz komputerów śledzących LoJack. W trakcie normalnej eksploatacji Moduł nie wysyła żadnych sygnałów, pojazd nie jest oznakowany. Kiedy właściciel pojazdu zgłosi jego kradzież do Centrum Operacyjnego LoJack w skradzionym pojeździe zostaje uaktywniony Moduł LoJack. Zaczyna on wysyłać krótkie, zakodowane sygnały, które odbierane są przez stacje bazowe (dokonują wstępnej lokalizacji), a następnie komputery śledzące LoJack zamontowane w samochodach, samolotach i śmigłowcach poszukujących LoJack oraz w radiowozach policyjnych.

Gdzie i kiedy powstał System LoJack?

System LoJack powstał w USA w pierwszej połowie lat 80-tych. Zasady Systemu zostały opracowane przez policję w Bostonie (stolicy stanu Massachusetts). Stopniowo System LoJack zaczął być wprowadzany w kolejnych stanach, później zaczęła się jego ekspansja poza granice USA. Dziś korzystają z niego mieszkańcy ponad 40 państw całego świata (m.in. Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii)

Czy mogę stracić gwarancję na samochód jeśli zainstaluję sobie LoJacka?

Zainstalowanie Systemu LoJack nie wpływa negatywnie na podzespoły i elementy samochodu i nie może być powodem utraty gwarancji na pojazd, czego potwierdzenie stanowi oznaczenie symbolem CE.
System LoJack jest jedynym systemem lokalizacji skradzionych pojazdów w Polsce certyfikowanym przez ETSI (Norma Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych dotycząca systemów działających w oparciu o fale radiowe). System LoJack został uznany za produkt spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa wymagane przez europejskie instytuty standaryzacji.
Obie normy potwierdzają brak negatywnego wpływu Systemu LoJack na inne elementy elektroniczne pojazdu, gwarantując jednocześnie jego najwyższą jakość i niezawodność.
 

Czy System zadziała, jeżeli złodzieje ukryją pojazd np. w kontenerze, lub w podziemnym garażu?

Tak, jest to jedna z cech wyróżniających System LoJack wśród innych rodzajów zabezpieczeń. Niezależnie od miejsca ukrycia skradzionego pojazdu (podziemny garaż, metalowy kontener, las), sygnał modułu ze skradzionego pojazdu zawsze zostanie odebrany przez komputery śledzące LoJack.

Co się stanie jeśli złodziej zastosuje urządzenia zagłuszające działające na częstotliwości LoJack?

Do tej pory nie zdarzyło się, by System LoJack został kiedyś złamany lub oszukany przez złodziei. Częstotliwość, na której działa System LoJack jest objęta tajemnicą. Jeśli jednak przestępca zastosowałby urządzenia zagłuszające sygnał naprowadzający z Modułu LoJack spowodowałby, że załogi poszukujące LoJack lokalizowałyby silniejszy sygnał zagłuszający i tym samym szybciej odnalazły skradziony pojazd. Dlatego stosowanie sygnałów zagłuszających nie ma z punktu widzenia złodzieja większego sensu.

Od kiedy System LoJack działa w Polsce?

System LoJack jako system ogólnopolski działa od września 1999 roku.

Czy System LoJack można umieścić w dowolnym modelu samochodu?

Każdy model może zostać wyposażony w System LoJack. Nie ma żadnch przeciwskazań. Jedynie może się wydłużyć czas montażu w zależności od dodatkowych instalacji elektrycznych, w które jest zaopatrzony dany pojazd.

Pod jaki numer telefonu mam dzwonić gdy ukradną mi samochód?

Zgłoszenie kradzieży przyjmuje nasze Centrum Operacyjne pod numerem (22) 19654 lub (22) 868 18 36

Ile przypadków kradzieży samochodów z modułem kończy się aresztowaniem sprawcy?

Ze statystyk prowadzonych w Polsce i w innych krajach, w których działa System LoJack wynika, że ok. 30% przypadków odzyskania samochodów powiązane jest z aresztowaniem sprawców. Statystyki pokazują również, że na 100 odnalezionych pojazdów objętych Systemem LoJack odnajduje się dodatkowo 30 innych. Wynika to z tego, że Policja prowadząc działania operacyjne i śledząc skradziony samochód objęty Systemem LoJack jest w stanie odkryć tzw. "dziuplę".

Czy z tytułu zamontowania Systemu LoJack można otrzymać jakieś zniżki w ubezpieczeniach?

Tak. Skuteczność i zasady działania Systemu LoJack doceniają towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzające specjalne, promocyjne zniżki w składkach ubezpieczeniowych, sięgające nawet 20%. O szczegóły należy pytać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta LoJack - telefon (22) 19654.

Czy System LoJack ma własną sieć nadajników czy wykorzystuje sieć np. telefonii komórkowej?

System LoJack ma własną sieć nadajników, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski.

Czy System LoJack działa za granicą?

LOJACK S.A. jest operatorem Systemu LoJack na terytorium Polski, jednakże współpracując z operatorami w pozostałych krajach europejskich jesteśmy w stanie odzyskać skradziony pojazd. Poszukiwania skradzionego pojazdu z zainstalowanym Modułem LoJack mogą być prowadzone we wszystkich państwach europejskich, w których działa LoJack. Informacje na temat zasięgu terytorialnego znjadują się na tej stronie.

Czy są w Polsce miejsca nieobjęte monitoringiem i gdzie one są?

Nie ma. Sygnał z Modułu LoJack może być odebrany na terenie całej Polski.

Dlaczego system używa zwykłych fal radiowych zamiast korzystać z technologii GPS?

System używa zwykłych fal radiowych, bo są one nie do zagłuszenia w rzeczywistych warunkach - w przeciwieństwie do namierzania satelitarnego - GPS. Urządzenia bazujące na GPS są bardzo pomocne np. w zarządzaniu flotą samochodową, czy w wyznaczaniu optymalnej drogi dojazdu do celu, jednak konstrukcja tego typu urządzeń uniemożliwia skuteczne działanie w celu odnalezienia skradzionego pojazdu. Jeśli klient chce mieć pewność, że w przypadku kradzieży zostanie odnaleziony jego samochód lepiej wykorzystywać technologię opartą na o wiele niższych częstotliwości radiowych, na których bazuje System LoJack.

Ile czasu trwa montaż modułu?

Autoryzowany Instalator LOJACK (AIL) dokonuje montażu. W zależności od miejsca instalacji trwa on od jednej do kilku godzin.

Co się stanie jeśli złodziej wyjmie akumulator z samochodu? Czy system zadziała?

W takim przypadku System LoJack zadziała również, ponieważ ukryty Moduł LoJack posiada własną baterię awaryjną (backup battery), która samodzielnie działa do 30 dni. Podobnie, jeśli samochód pozostawiony został bez uruchomienia przez długi czas i akumulator się rozładował, to system, korzystając z baterii awaryjnych, będzie nadal w stanie pogotowia.

Gdzie w samochodzie umieszczany jest Moduł LoJack?

Moduły są instalowane w losowo dobranym, dobrze ukrytym miejscu. Nawet właściciel pojazdu nie zna miejsca, gdzie jest on zamontowany. Nie informujemy właściela pojazdu o miejscu montażu Modułu LoJack ze względu jego bezpieczeństwo. W przypadku napadu na właściela bandyta wie, że nie może takiej informacji od niego uzyskać.

Czy mój Moduł LoJack musi mieć przeglądy techniczne?

Zaleca się dokonywanie elektronicznych przeglądów kontrolnych po naprawie powypadkowej lub elektromechanicznej pojazdu oraz po dłuższym okresie nieużywania pojazdu (dłuższym niż 30 dni).
Klient może zostać wezwany na standardowy przegląd kontrolny do Autoryzowanego Instalatora LoJack (AIL) w przypadku gdy Moduł LoJack samoczynnie zgłosi błąd działania któregoś z jego podzespołów do Centrum Operacyjnego LoJack lub gdy pojazd został odzyskany po uprzedniej kradzieży.
W celu umówienia się na przegląd kontrolny należy zadzwonić infolinia: (22) 19654.

Czy użytkownik Systemu LoJack może zgłosić kradzież samochodu "na próbę" i tym samym sprawdzić działanie i skuteczność Systemu LoJack?

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z przyjętymi procedurami, o każdym uaktywnieniu modułu LoJack powiadamiane są wszystkie komendy wojewódzkie policji w Polsce i dlatego moduł może być uruchomiony jedynie w przypadku zaistnienia przestępstwa kradzieży. Podobnie jest w przypadku poduszki powietrznej lub napinaczy pasów bezpieczeństwa, których działania nie sprawdzi się, o ile nie zaistnieją odpowiednie po temu warunki (wypadek).

Czy System został kiedyś złamany lub oszukany?

Nie.

Jaka jest skuteczność Systemu LoJack?

System działa od ponad 30 lat i niezmiennie utrzymuje tę samą wysoką skuteczność ok. 90-95%.

Czy mój motocykl może być objęty ochroną Systemu LoJack?

Tak, ale jest to uzależnione od jego wielkości i parametrów.

Czy LoJack daje jakieś gwarancje?

Zgodnie z par. 7 Regulaminu Ogólnego LOJACK udziela gwarancji, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Module LoJack. Klientowi udzielana jest 24 miesięczna gwarancja na Moduł LoJack.

Czy Moduł LoJack można zainstalować tylko w samochodach osobowych?

Nie. Moduł może być zainstalowany również w pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych, motocyklach oraz innych urządzeniach.

Czy można przełożyć Moduł LoJack do innego samochodu?

Tak. W takim przypadku po przełożeniu podpisywana jest z Klientem nowa umowa.

Czy Moduł LoJack może ulec zniszczeniu podczas wypadku?

Tak, Moduł LoJack może ulec zniszczeniu albo uszkodzeniu podczas wypadku. Dlatego zalecamy klientowi dokonanie elektronicznego przeglądu kontrolnego po tego typu zdarzeniu.

Na jakiej częstotliwości działa System LoJack?

Jest to informacja poufna. Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących szczegółów technicznych i organizacyjnych mogłoby wpłynąć na obniżenie skuteczności i niezawodności Systemu.

Kupiłem samochód z zainstalowanym Modułem LoJack. Co mam zrobić żeby aktywować system ochrony dla mojego auta?

W takim przypadku prosimy Klienta o podpisanie umowy, Klient nie ponosi kosztów zakupu Modułu LoJack a jedynie opłaca przegląd kontrolny i wydanie nowej karty VIN.

Mam zamiar wyjechać na dłużej za granicę. Czy ktoś oprócz mnie ma możliwość zgłoszenia kradzieży mojego samochodu?

Tak, zgłoszenia kradzieży może dokonać osoba upoważniona przez klienta. W przeciwnym wypadku musi klient dokonać zgłoszenia osobiście, z miejsca, w którym się znajduje. Konieczne jest wtedy podanie numeru VIN.

Co zrobić w wypadku zastraszenia kierowcy?

LOJACK zaleca unikanie konfliktów i przede wszystkim ratowanie własnego zdrowia i życia. Należy dobrowolnie oddać kluczyki i możliwie szybko oddalić się od przestępców. Samochód szybko zostanie znaleziony po zgłoszeniu rabunku.

Gdzie można podpisać umowę na zamontowanie Systemu?

Umowę można podpisać zarówno u Autoryzowanych Instalatorów LoJack (AIL), jak również u współpracujących z LOJACK S.A. dealerów samochodowych, u przedstawicieli handlowych oraz u agentów LoJack. System LoJack można także zamówić w Internecie lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta LoJack infolinia: (22) 19654.

Czy będę musiał płacić za odnalezienie mojego samochodu?

Nie. Każdorazowe zgłoszenie kradzieży samochodu oznacza bezpłatne jego poszukiwanie przez ekipy poszukiwawcze LOJACK S.A. Nie ma znaczenia również czy klienta samochód zostanie skradziony tylko raz czy wielokrotnie.

Czy płacąc z góry za dłuższy okres przysługują mi jakieś ulgi?

Tak. Dla wszystkich klientów chcących opłacić abonament z góry za okres czterech lat lub dłuższy przysługuje ulga. Jeśli klient zapłaci za 4 lata z góry będzie przysługiwała mu ulga w wysokości 4 abonamentów miesięcznych, jeśli zapłaci za 5 lat z góry będzie przysługiwała mu ulga w wysokości 5 abonamentów miesięcznych itd.

Jak szybko odzyskam mój samochód po kradzieży?

Statystyki pokazują, że samochód odnajdowany jest średnio po kilku godzinach od zgłoszenia kradzieży. Jednak pamiętać należy, że Policja prowadzić może działania operacyjne mające na celu schwytanie sprawcy, dlatego w nielicznych przypadkach zwrot samochodu właścicielowi może przedłużyć się nawet do kilku dni.

Czy właściciel pojazdu wie, w którym miejscu w samochodzie został zamontowany Moduł LoJack?

Nie. Montażu dokonuje wyłącznie Autoryzowany Instalator LoJack (AIL), tak, by nikt – nawet właściciel – nie znał miejsca jego ukrycia.

Moja córka pożyczyła ode mnie samochód, który jest wyposażony w System LoJack. Czy mogę sprawdzić gdzie się aktualnie znajduje?

Firma LOJACK S.A. nie oferuje usługi monitorowania pojazdu. Dlatego wezwanie klienta do podjęcia akcji poszukiwawczej jest równoznaczne z podjęciem działań przez Policję (wymagane jest zgłoszenie kradzieży na Policję). Ze względu na bezpieczeństwo klienta aktywacja modułu w pojeździe, który nie został skradziony, jest niemożliwa.

Czy, jeżeli właściciel pojazdu z Systemem LoJack wyjedzie na pewien czas, pozostawiając samochód w garażu, to czy moduł w tym czasie nie rozładuje akumulatora?

Nie, nie rozładuje.

Czy mogę sprawić, aby Moduł LoJack był aktywowany automatycznie gdy ktoś włamie się do mojego samochodu?

Aktywowanie Modułu LoJack jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim ustnym zgłoszeniu faktu kradzieży przez klienta. Jedną z podstawowych zalet Systemu LoJack jest jego niezawodność. W momencie błędnego działania systemów alarmowych w samochodzie mogłoby się zdarzyć, iż Moduł LoJack byłby aktywowany mimo, iż nie zaistniała kradzież. Dlatego procedura aktywacji modułu wymaga ustnego zgłoszenia kradzieży.